Opas lainan kokonaiskustannusten laskemiseen

Lainaa hakiessaan yksityishenkilön yksi tärkeimmistä tehtävistä on varmistua siitä, että valittu laina on paras mahdollinen. Tähän liittyy vahvasti erilaiset kulut sekä korot, joita esimerkiksi pikalaina tuo mukanaan. Monet rahoitusyritykset tarjoavat erisuuruisia korkoja, joten on tärkeää vertailla lainamahdollisuuksia ennen päätöksen tekemistä.

 

Nykypäivänä lainayritykset tarjoavat selkeitä korkolaskureita, joista lainanhakija saa nopeasti tärkeää tietoa lainojen vertailuun. Laskureiden käyttö on myös vaivatonta, sillä niihin asetetaan vain halutut lukemat, joiden avulla laskuri laskee kokonaiskustannukset näytölle. Mutta miten laskurit oikein laskevat nämä kustannukset? On järkevää hankkia perustiedot lainan kustannusten laskemiseen, jotta voi ymmärtää hieman tarkemmin lainatoimintamaailmaa.

Todellinen vuosikorko helpottaa lainojen vertailua

Sopivansuuruista ja -korkoista lainaa hakiessa törmää lähes aina todellisen vuosikoron käsitteeseen, sillä lainayrityksiltä vaaditaan sen ilmoittamista. Tämän tunnusluvun tarkoitus on juurikin helpottaa lainojen korkojen vertailua; se kuvaa vuotuista korkoprosenttia, joka muodostuu luoton koroista sekä erilaisista maksuista.

Terminä ”todellinen vuosikorko” saattaa olla hämäävä, sillä harvat pikavipit ovat niin pitkäkestoisia; yleensä pikalainojen takaisinmaksuaika on parista viikosta muutamaan kuukauteen. Lainan ei siis tarvitse olla vuoden pituinen, jotta vuosikoron voi laskea, sillä vuosikorkoa voidaan soveltaa eripituisiin lainoihin.

Toisin kuin pelkkä nimelliskorko, todellinen vuosikorko ilmoittaa kaikki lainan kustannukset. Nimelliskorolla tarkoitetaan peruskorkoa, joka kertoo lainasta muodostuvan nimellisen koron ilman esimerkiksi lainanhoitokuluja tai tilinavausmaksuja. Siksi onkin tärkeää kiinnittää huomiota nimenomaisesti todelliseen vuosikorkoon lainakuluja kartoittaessa.

Toisin kuin pelkkä nimelliskorko, todellinen vuosikorko ilmoittaa kaikki lainan kustannukset.

Todellisen vuosikoron laskeminen

Laskukaava todellisen vuosikoron laskemiseen on suhteellisen monimutkainen, ellei ole opiskellut tarkemmin matematiikkaa ja korkolaskua. Monimutkaisen laskukaavan eri osiin paneutumisen sijaan onkin järkevää tarkastella sitä esimerkin avulla, joka avaa laskurien tapaa laskea todelliset vuosikorot eri lainoille.

Otetaanpa aluksi esimerkki, jossa lainan määrä on 1000 euroa. Lainanottaja hankkii lainan vuoden 2018 ensimmäisenä päivänä ja maksaa luoton takaisin puolentoista vuoden eli 546 päivän kuluttua 1200 eurolla. Tällöin yhtälöksi muodostuu:

1000 = 1200 / (1 + x) ^ 546/365
 -> (1 + x) ^ 546/365 = 1.2
 -> 1 + x = 1.1296204
 -> x = 0.1296204
 = 12,96%

Entäpä jos lainaa ei maksetakaan takaisin yhdessä erässä? Tällöin laskukaavaa tulee hieman muokata, jotta maksuerien vaikutukset tulevat näkyviin todellisessa vuosikorossa.

Tässä toisessa esimerkissä maksumäärät ovat:
 
 Kolmen kuukauden kuluttua (90 päivää): 272 euroa
 Kuuden kuukauden kuluttua (181 päivää): 272 euroa
 Kahdentoista kuukauden kuluttua (365 päivää): 544 euroa
 
 Yhteensä: 1088 euroa, jolloin yhtälöksi muodostuu:
 
 1000 = 272/(1 + x)^90/365 + 272/(1 + x)^181/365 + 272/(1 + x)^365/365
 
 Tämän kaavan avaamalla edellisen yhtälön tapaan tulokseksi saadaan 0,13226, mikä tarkoittaa 13,23 prosentin todellista vuosikorkoa.

Koska lainoja on monenlaisia, myös yhtälön muodostamistavoissa on eroavaisuuksia. Todellinen vuosikorko muodostuukin eri tekijöistä, jotka korkolaskurit ottavat huomioon, kun vertailet lainamahdollisuuksiasi.

Todellista vuosikorkoa tarkasteltaessa on hyvä muistaa, että sen suuruus voi muuttua lainanmaksun aikana. Jos lainanottaja esimerkiksi pystyy maksamaan lainansa takaisin odotettua aikaisemmin, kuluja tulee vähemmän, mikä näkyy myös vuosikoron pienenemisessä. Todellinen vuosikorko vaihtelee myös siinä tapauksessa, jos kuukausittaisten lyhennysten määrä vaihtelee, kuten aikaisemmista esimerkeistä näimme.

Mistä lainojen korot muodostuvat?

Nykypäivän taloustilanteen heittelehtiessä korkojen suuruuteen on syytä kiinnittää huomiota. Esimerkiksi julkisesti noteeratut viitekorot voivat vaihdella talouden tilanteen mukaan; tällaisia viitekorkoja ovat esimerkiksi Euribor-korko sekä eri pankkien prime-korot. Näiden lisäksi lainasopimuksessa voidaan käyttää kiinteää korkoa.

Euribor-korolla tarkoitetaan päivittäin julkaistavaa EU-maiden yhteistä viitekorkoa. Prime-korko sen sijaan tarkoittaa monien eri pankkien itse asettamiaan korkoja, jotka muodostuvat kilpailutilanteesta suhteessa muihin pankkeihin. Onkin huomattu, että pitkässä juoksussa kuluttajalle hyödyllisempi valinta lainansa koroksi on laajamittaisempi Euribor.

Näistä koroista poiketen kiinteä korko ei muutu tietyn ajan puitteissa, esimerkiksi viiden tai kymmenen vuoden ajan. Kiinteä korko suojaa lainanhakijaa koron nousuilta, mutta toisaalta korkojen alentuminen ei hyödytä kiinteäkorkoisia lainoja. On myös hyvä muistaa, että kiinteäkorkoista lainaa ei usein voi maksaa etuajassa, sillä tästä koituvat kustannukset saattavat olla kestämättömän suuria.

Korkojen muodostumiseen vaikuttaa myös korkomarginaali, joka perustuu lainanhakijan tuloihin ja taloudelliseen tilaan. Marginaalikoron suuruus onkin ainoa asia lainanhaussa, joka on neuvoteltavissa lainanottajan ja -myöntäjän välillä; tämänhetkisen kovan kilpailun vuoksi pankit joutuvat kilpailemaan asiakkaistaan, joten yksityishenkilö voi yrittää tinkiä koron määrästä pankin kanssa aina tiettyyn pisteeseen asti.

Pienlainojen korot eroavat pankkilainojen koroista

Pikavippien korot ovat lähes aina kiinteitä. Tämä tarkoittaa sitä, että lainaa otettaessa hakija näkee heti takaisinmaksettavan määrän suuruuden, joka ei muutu. Vaikka kiinteä korko olisikin suhteellisen pieni ja houkutteleva, pikavippeihin lisätään usein erilaisia muita kuluja, kuten käsittelymaksuja ja lainanhoitokuluja.

Tällöin esiin astuu jo käsitelty todellinen vuosikorko, joka pitää sisällään kaikki mahdolliset lainan erillismaksut sekä koron. Ainoastaan vuosikorkoa tarkastelemalla voi saada selville todelliset lainan korot.

Kuluttajia suojaamaan on myös asetettu korkokatto, joka takaa, ettei lainan korko karkaa tietyn rajan yli, josta koituisi ongelmia lainanhakijalle. Lainanhaussa onkin hyvä puntaroida niin kiinteän koron, vaihtuvan koron kuin korkokatonkin välillä. Vaihtoehtona korkokatto saattaa kuulostaa hyvinkin kiehtovalta, mutta se on usein hintava vaihtoehto. Useat pankit tarjoavat korkokaton maksamiseen kuitenkin osamaksua, mikä voi helpottaa kuluttajan päätöstä.

Lainavertailu on tärkeä osa lainanhakua

Jotta lainanhakija voisi tehdä parhaan mahdollisen päätöksen esimerkiksi arjen menojensa tai harrastustensa rahoittamiseen, tulee lainayritysten tarjoamia palveluja vertailla. Vaikka erilaiset piilokulut ja -korot ovat historiaa, löytyy lainantarjoajista eroja vielä tänäkin päivänä. Lainaa hakiessa apuna voi käyttää erilaisia sivustoja, jotka ovat koonneet monien lainayritysten tarjoamat lainat yhdelle sivulle. Netistä löytyvä pikavippivertailu on hyvä keino yleisnäkymän saamiseen tämänhetkisistä lainamarkkinoista ja yritysten tarjoamista koroista.

Erilaisia lainoja vertaillessa kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti ilmoitettuun todelliseen vuosikorkoon, joka kertoo kaikki kulut ja korot, jotka lainan takaisinmaksuun liittyvät. Jo tällä tavalla lainanhakija voi huomata huomattavia eroja eri lainoissa.

Lainanhakijan on hyvä vertailla myös erilaisia vaihtoehtoja pikalainan, kulutusluoton sekä luottokortin välillä. Koska mahdollisuuksia on nykyäänkin roimasti, monet vertailusivustot todella tulevat tarpeeseen, jotta itselleen sopivimman lainayrityksen etsiminen olisi helpompi tehtävä kuin neulan etsiminen heinäsuovasta.