Mistä kulutusluottojen kiistanalainen maine juontaa juurensa?

Monesti kulutusluotoista puhuttaessa mieleen saattaa ensimmäisenä juolahtaa niiden kiistanalainen maine. Kulutusluotto rahoitusjärjestelmänä on kuitenkin viime vuosina kasvattanut suosiotaan esimerkiksi erilaisten uusien sääntelyiden tuoman maineen puhdistuksen myötä.

Mistä kulutusluottojen heikko maine sitten on peräisin? Miksi ne ovat nykyään luotettavampia rahoituskeinoja kuin ennen? Tarkastellaanpa hieman tarkemmin kulutusluottojen historiaa ja nykytilannetta.

Tietoa kulutusluotoista

 

Menneisyyden tahrat luotettavuuden laskijoina

Vuonna 2005 Suomessa alkanut pienlainatoiminta räjähti nopeasti huikeaan kasvuun uuden lainatrendin ottaessa jalansijaa lainamarkkinoilla. Erilaiset vippipalvelut kasvattivat nopeasti suosiotaan, sillä lainan hankkiminen oli vaivatonta ja nopeaa – aivan kuten nykyäänkin – eikä rahapulan helpottamiseen vaadittu pitkiä hakemuksia. Vaivattomuus ja nopeus saattoi tuolloin sokaista monet lainanhakijat, sillä samalla huomiota ei ehkä kiinnitetty järjettömiin lainakorkoihin sekä piilotettuihin kuluihin.

Tuohon aikaan lainojen myöntäjäyrityksillä oli suuria eroja lainojen ja luottojen kokonaishinnoissa. Lainojen niin kutsuttu todellinen vuosikorko saattoi vaihdella jopa 100 ja 1500 prosentin välillä; vertailun vuoksi on hyvä todeta, että esimerkiksi pankkien tarjoamissa kulutusluotoissa sekä luottokorteissa samainen lukema pyöri noin kymmenessä prosentissa.

Huimat korot ja piilokulut olivat omiaan tahraamaan monien luottoyritysten maineen, mikä luonnollisesti vaikutti myös kaikkiin lainantarjoajiin. Monet rahapulassa olleet henkilöt joutuivat vielä syvempään ahdinkoon pikavippiensä vuoksi, minkä myötä mediassakin kulutusluotot sekä pikavipit joutuivat usein huonoon valoon.

Pikalainojen synnyttämistä ongelmista kertoo paljon myös se, kuinka erilaisten perintäfirmojen työmäärä nousi huimasti samoihin aikoihin pikavippien yleistyessä. Monien lainanhakijoiden lainat menivät perintään, kun yllättävän suuret korot toivatkin vaikeuksia takaisinmaksuun, eikä kuluttaja onnistunut maksamaan lainaansa ajoissa takaisin.

Vaikka pikavipeistä saatuja kehnoja kokemuksia oli tuohon aikaan monia, oli suurin osa myönnetyistä lainoista kuitenkin lopulta ongelmattomia. Tuolloin pikavipeistä aiheutui siltikin paljon vaikeuksia erityisesti vailla säännöllisiä tuloja olleille nuorille, minkä vuoksi alan sääntelyä ruvettiin kiristämään. Tämän myötä myös kulutusluottojen ja pikalainojen maine alkoi puhdistumaan.

Alan sääntelyn kiristyttyä myös kulutusluottojen ja pikalainojen maine on alkanut puhdistumaan.

Toistuva sääntely puhdistaa kulutusluottojen mainetta

Pikavippifirmojen toiminta ja lukuisat kuluttajien huonot kokemukset lainoistaan kirvoittivat paljon keskustelua, ja vuonna 2009 alkoivatkin vippifirmojen sääntelyn kiristystoimet. Ensimmäinen toimi liittyi pikavippien myöntämiseen; enää lainoja ei saanut antaa enää yöaikaan, vaan myönnetyt lainat sai nostaa vasta aamuseitsemän jälkeen. Loogisesti ajateltuna kyseinen muutos oli järkevä, sillä sen avulla lainaa harkitsevien kuluttajien kynnys tehdä hätiköityjä päätöksiä nousi selkeästi.

Muutamaa kuukautta myöhemmin tuli voimaan muutos, joka pakotti luotonhakijat tunnistautumaan huolellisesti ennen luottosopimuksen syntymistä verkkopankkitunnusten avulla. Samana vuonna 2010 kaikkien pikavippiyritysten tuli olla rekisteröityneitä luotonantajarekisteriin, minkä myötä niin sanottuja huijausfirmoja ei enää voitu nähdä lainamarkkinoilla.

Erittäin merkittävä kiristys alan säännöstöihin nähtiin vuonna 2013, jolloin monet yritykset myös jättivät toiminnan kesken. Tuolloin luotonantajille langetettiin velvollisuus selvittää lainanhakijoiden taloudellinen asema, jotta lainoja ei enää myönnettäisi aivan kenelle tahansa. Suuri muutos nähtiin myös vippien koroissa; alle 2000 euron lainoille säädettiin korkokatto, mikä romahdutti monien pienlainafirmojen kannattavuuden. Kannattavuuden laskiessa niin kulutusluottojen kuin pikavippienkin maine parani huomattavasti, koska sääntelyn vuoksi kuluttajien luottamus alaa kohtaan nousi kohisten.

Sääntelyn kiristyminen oli siis kokonaiskuvassa hyvä uutinen varsinkin luotettaville lainayhtiöille, sillä kuluttajaluottojen tarjoamiseen liittyvät linjaukset olivat esillä myös mediassa muutosten tullessa voimaan. Näin ollen kuluttajat uskalsivat jälleen hakea lainoja sekä luottoja kuluihinsa ilman suurten korkojen vaaraa. Pahimpien mainetahrojen puhdistumisen jälkeen luotot ovatkin olleet jälleen suosittuja keinoja nopeaan rahantarpeeseen.

Kulutusluottojen suosio kasvanut

Vaikka kulutusluottojen ja pikavippien maine onkin yksi suurista tekijöistä, jotka vaikuttavat kuluttajien päätöksiin lainanhaussa, tulee muistaa myös maailmantalouden heittelyiden vaikutukset lainanhaun suosioon. Suuri talouslama on viime vuosien ajan haitannut monia kuluttajia ympäri maailmaa, eikä Suomi ole ollut poikkeus.

Viime aikoina talouden nousunäkymät ovat kuitenkin innostaneet yksityishenkilöitä kuluttamaan entistä enemmän, millä on ollut edelleen myönteinen vaikutus talouden tilaan – voidaankin puhua myönteisestä dominoefektistä. Tämän ansiosta myös innostuneisuus lainanhakuun on noussut; kulutusluottojen suosio kasvoikin vuonna 2017 edellisiin vuosiin verrattuna.

Suomalaiset ovat lainanneet viime vuosia ahkerammin myös siksi, koska lainojen korot ovat olleet alhaisempia kuin aiemmin. Alhaisten korkokulujen vuoksi monet ovatkin ajatelleet, että tällä hetkellä on järkevämpää kuluttaa kuin säästää tiukasti; ajat voivat muuttua, joten jos hankintoja kannattaa tehdä, on ne hyvä tehdä nyt.

Ennen kuin kuluttaja tekee päätöksensä lainan haussa, on järkevää miettiä, mikä lainaamisen vaihtoehto on paras mahdollinen peilattuna omaan tilanteeseen sekä hankintojen luonteeseen. Vaikka lainan ottaminen ei olekaan nykypäivänä yhtä riskialtista kuin kymmenen vuotta sitten alan väärinkäytöksien vuoksi, on silti hyvä käyttää hetki vaihtoehtojen puntaroimiseen.

Lainan hakeminen on yleistynyt

Mikä lainavaihtoehto on paras minulle?

Pienlainavaihtoehtoja puntaroidessa esiin nousee esimerkiksi kolme tunnettua mahdollisuutta: kulutusluotto, pikavippi sekä luottokortti. Nämä vaihtoehdot ovat varsin suosittuja tilanteessa, jossa lainanhakija tarvitsee nopeaa pienrahoitusta vaikkapa arjen yllättäviin menoihinsa tai harrastustensa tukemiseen.

Pikalaina on nopea keino rahoittaa yllättävä menoerä nopeasti. Suomessa pikavipit ovat yleensä 50 – 1000 euron suuruisia, ja laina-ajat ovat suhteellisen lyhyitä, aina parista viikosta muutamaan kuukauteen. Näin ollen pikaluotto voikin olla järkevin vaihtoehto myös nopean rahantarpeen tilanteeseen, jolloin pitkää lainasopimusta ei tarvitse tehdä. Nopeasti takaisin maksetussa pikalainassa korko pysyy kohtuullisena. Varmista kuitenkin jo lainaa ottaessasi että pystyt varmasti maksamaan lainan takaisin sovitusti. Mienikin laina johtaa ongelmiin pitkällä aikavälillä, jos sitä ei hoideta asianmukaisesti.

Kulutusluotot sekä pikalainat sekoitetaan usein keskenään. Kulutusluotot ovat kuitenkin usein suurempia ja pitkäaikaisempia kuin pikalainat, mikä näkyy myös korkomäärien eroissa; usein kulutusluottojen korot ja kulut ovat huomattavasti pienempiä. Jos siis tarvitset hieman suuremman summan rahoitusta vaikkapa kotisi sisustamiseen, voi kulutusluotto olla paras lainavaihtoehto. Myös kulutusluottoja on mahdollista saada vakuudettomina, mutta on hyvä muistaa, että toisin kuin vuosia sitten, tulee hakijan luottotiedot sekä taloustilanne olla kunnossa lainan saamiseksi.

Kolmantena lainapalveluna voidaan mainita luottokortit. Kyseessä on hyvin monimuotoinen rahoitusmahdollisuus; luottokortin avulla on mahdollista maksaa suoraan esimerkiksi ruokaostokset tai muut hankinnat, ja luotto maksetaan takaisin käytön mukaan. Näin luottokortin omaava yksityishenkilö voikin maksaa jonkin yllättävän menonsa jo etukäteen ja esimerkiksi palkkapäivänä kuitata velkansa. Luottokorttia voidaankin pitää suuresti arkea helpottavana rahoitusvälineenä; aina ei tarvitse odottaa palkkapäivää menojen hoitamista varten.

Luottokortin hankintaan kannattaa kuitenkin käyttää hieman aikaa, sillä eri luottokortit voivat erota toisistaan selvästi.

Luottokortin hankintaan kannattaa kuitenkin käyttää hieman aikaa, sillä eri lainayritysten myöntämät luottokortit voivat erota toisistaan selvästi luottorajoja sekä -korkoja vertailtaessa. Luottokorttivertailun tekemällä on mahdollista löytää paras vaihtoehto omia mieltymyksiä ajatellen. Olipa päätös lainaamisen vaihtoehdoista mikä tahansa, nykypäivänä lainan hakeminen on turvallisempaa ja järkevämpää kuin joitakin vuosia sitten. Vaikka huimia piilokuluja ja laittoman suuria korkoja ei alalla enää nähdäkään, on silti kannattavaa vertailla lainayhtiöiden tarjoamia palveluja – näin toimimalla on mahdollista saada paras rahoitus omia tarpeita varten.Etsitkö lainaa?
Vertailemalla löydät halvimman - Yli 50 lainapaikkaa
Vertaa lainoja
Siirry alkuun